गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान)

कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा-263643, भारत

 

 

 

 
गोविंद बल्लभ पंत स्मारक व्याख्यान.........
 

मेमोरियल लेक्चर (वर्ष: 2013): प्रो जयंत बद्योपाध्याय